وبلاگ حسابداری هدش

فعالیت در زمینه حسابداری

وبلاگ حسابداری هدش

فعالیت در زمینه حسابداری

سامانه نرخ دهی آنلاین


سامانه محاسبه آنلاین حق بیمه شخص ثالث خودرو ( برمبنای جدول بیمه مرکزی )
 
ویژگی های سامانه:
  • این نرم افزار بر مبنای طبقه بندی جدول بیمه مرکزی و نرخ حق بیمه ی بیمه ایران تنظیم شده است.
  • مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس ، تاکسی ، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری 20% به حق بیمه کل اضافه می شود.
  • برای سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری 35% به حق بیمه کل اضافه می شود.
  • برای وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند 15% به حق بیمه کل اضافه می شود.
  • برای وسایل نقلیه با عمر بیش از 15 سال ، به ازای هر سال 2% و حداکثر 10% به حق بیمه کل اضافه می شود.
  • در صورتی که وسلیه نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود به حق بیمه مربوطه 50% اضافه می شود.
  • در صورتی که وسلیه نقلیه بارکش برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده گردد ، 25% به حق بیمه مربوط اضافه می شود
  • حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 660/000 ریال ، برای اتوبوس و بارکش 2/200/000 ریال و برای موتورسیکلت 550/000 ریال است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می شود.
  • بر اساس قانون ، به حق بیمه هر خودور مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.